torsdag 19. februar 2009

Den bråmodne


Da Lars Roar Langslet ble landets første kulturminister i 1981, fikk han i retur fra sin gamle folkeskolelærer på Nesbyen et brev han selv hadde skrevet som fireåring:
"Jeg søker herved om å få begynne på skolen til høsten. Jeg kan lese og skrive og telle til 1000. Hilsen Lars Roar Langslet, 4 1/2 år."

(Foto: Forlaget Press)

Ingen kommentarer: