mandag 13. september 2010

Ord


Klare tanker og dype følelser. Alt kan avhenge av det ene riktige ord.
Hver tapt nyanse, hvert oversett eller forbudt ord er derfor verdt å kjempe for.
Riksmålet er vår kulturs viktigste skanse.


- Unn Bendeke,
universitetslektor, oversetter.Godt sprog må være klart og presist (men gi rom for anelser); normbevisst (men med sans for avvik når effekten krever det); nyansert (men aldri overlesset og oppstyltet); klangfullt i lyd og rytme (men aldri gli ut i klingklang).
Stil betyr alt, men den må komme innenfra, avpasset emne og genre. Det er vanskelig.
Men ingenting kan overgå den glede det gir når det av og til lykkes!


- Lars Roar Langslet
journalist, forfatter.