lørdag 29. august 2009

Hel-chict på Lofothavet?


Hvordan bør den moteriktige fisker i Honningsvåg, Svolvær, Kabelvåg og på Mørekysten se ut neste sesong, uansett om det er torsken eller storsilda han er ute etter. Eller for nå ikke å spre oss over for store felter: hva vil være hel-chict på Lofothavet kommende februar?
Nærmest uforvarende har vi inntruffet her i Köln, til den årlige Internasjonale Herremote-uke, der på et messeområde som dekker flerfoldige tusen kvadratmeter, tekstil-utstillere fra ikke mindre enn 17 land er representert med det nyeste i lommetørklær. Å si at den seriøse akademiske grundighet som tyskerne har lagt opp det hele med i første omgang virker noe påfallende, - tør vel fra arrangørenes side bli å oppfatte som et slag under beltestedet. Men se, også dettes plass er forrykket i den aktuelle moteprognose, - til midt på hoftekammen. Så får man heller la inntrykkene, sammen med buksene, sige inn over seg etterhvert.
Lett er det ikke for en relativ sakukyndig å bli kastet midt oppi dette hektiske virvar av blasert motebevissthet, av suverent kjenneskap til kunstfibres strekkbarhet og en dypt skolert fornemmelse av pysjamasviddens betydning for det ekteskapelige velvære. La det i denne forbindelse fort og parentetisk være nevnt, at en av de mer delikate sensasjoner på denne messen er at man tilsynelatende har løst et problem som later til å ha plaget slanke og undersetsige menn gjennom en flertall år: nemlig å finne fram til en velsittende pysjamas.
Ihvertfall sitter vi her med en stensilert pressemelding foran oss og må akseptere at det hittil bare har vært mannlige normalstørrelser (hva dermed siktes til, er uklart), - som ikke har hatt vanskeligheter med å finne den rette pysjamas. De obligatoriske 9 størrelser som forlå på markedet, har bare tilfredstillet 60 % av alle menn, med en riktig passform. Nå har man funnet fra til ytterligere 8 størrelser, hvilket vil innebære at 86 % av mannlige forbrukere vil være istand til å finne den helt riktige pysjamas, så nå skal her bli smell i boksen. For da ikke å si buksen.


Arne Hestenes rapporterer fra den Internasjonale Herremote-uken i Köln (fra Galleri 2).

søndag 2. august 2009

Øverland om diktning


Et fornuftig dikt er det skrekkeligste av alle.
Mitt prinsipale postulat er at poesien skal tale både til følelser og forstand. Jeg forlanger slett ikke å forstå alt i et dikt, jeg vil slett ikke forstå det til bunns. Gjør jeg det, da er jeg atter misfornøyd. Jeg vil ha mer: Diktet skal være mangetydig, det skal være bunnløst, det skal helst være nytt hver gang vi leser det. Ellers blir vi fort ferdig med det. Og allikevel skal det være klart og enkelt.
Er ikke dette urimelige krav? Jovisst er de urimelige, men det er ikke meg som har funnet på dem, det er poesiens ubønnhørlige og uforanderlige lov. Det er vanskelig å skrive vers. Jeg har prøvet det selv, jeg er bange for at det er umulig.


Arnulf Øverland.