lørdag 7. mars 2009

Kvalitet


"Egentlig betyr kvalitet ”egenskap” eller ”beskaffenhet”. Ordet stammer fra det latinske qualis, hvordan, og qualitas, av hvilket slag, og står således for hva noe er. Tingenes kvalitet er dens beskaffenhet eller vesen, og når den er av høy kvalitet, betyr det at den fullt ut er seg selv. Å tape sansen for kvalitet, vil altså si å miste kontakten med det som er, med virkeligheten.
Kvalitet utvikles når noe forbedres og forfines. Denne prosessen kalles også å dyrke eller kultivere. Kultur er ikke hva som helst av menneskelige frembringelser, men det som virkelig er rendyrket og ”fint”. I dag brukes ordet fint ofte på en nedsettende måte, og en taler om ”finkultur” som en form for snobberi. Men ordet fin, som kommer fra det latinske finis, betyr egentlig mål eller sluttresultat. Før var det en selvfølge at ethvert resultat bør være så ”fint” som mulig.
Slik viser ordene oss at kvalitet og kultur er målet for menneskelig virksomhet, og at tilværelsen i grunnen blir meningsløs når kvalitetssansen går tapt. Vi kunne også si at verden mister sin verdi, fordi tingenes verdi er bestemt av hva de er …
Kvalitet er nøye knyttet til form. Det er formen som presiseres og artikuleres når noe forfines, og det er formen som uttrykker tingenes mening. Dagens kvalitetstap går derfor naturlig sammen med en fornektelse av alle ”former”, det være seg omgangsformer, ritualer eller ”finkultur”. En møter til og med denne aversjonen mot form hos dem som søker en ny spiritualitet. Men en spiritualitet som ikke inkarneres i en form, er en illusjon. Enhver forståelse må holdes fast og fremstilles i en form, og formens kvalitet er dens sannhet".

-Christian Norberg-Schulz.

2 kommentarer:

knirk sa...

Hei sorte svane.

Nå skal jeg si noe hyggelig til deg:
Mannen min synes blogging er ganske uinteressant, han har aldri helt forstått greia.
I går viste jeg han din blogg, og da ble han sittende å lese - i en time! Han leste alle innleggene dine (en stund tilbake), og komenterte og humret underveis.
Jeg tror han syntes nesten alt du har skrevet var interessant.
Så sånn er det med den saken!

Sjeldnere enn sorte svaner sa...

Selv hei, du lille knirk i en tung gammel ekedør.
Enig med din mann; blogging kan være uinteressant, ja til og med drepende kjedelig. Men det er som med kloakken - innimellom flyter det opp spennende saker.
At han fant denne bloggen "interessant" kan tyde på at han enten:
a) er rammet av det samme som meg
b) var full
eller en kombinasjon av begge, inkludert en form for skadefryd.
Ja, ja tusen fluer tar vel ikke feil ...?
På gjenhør.