lørdag 6. desember 2008

Skaperordning


- Når det gjelder kjærlighetslivet er det blitt alminnelig å dele menneskeheten i to kategorier alt etter kjønnslige preferanser, nemlig de "heterofile" og de "homofile". Dette er zoologi og moderne psykologi. Selv er jeg blitt stående på de gamle grekernes standpunkt: Kjærligheten har med skjønnhet å gjøre, også i åndelig forstand. Dette er filosofi, og gjør spørsmålet om kjønn uvesentlig. Kjønnet har bare betydning for den ekteskapelige kjærlighet, som i forplantningens tjeneste krever en mann og en kvinne. Men bare én av hver! Dette er igjen zoologi, men også skaperordning og sunn fornuft.

-Kjell Arild Pollestad

Ingen kommentarer: