torsdag 25. august 2011

Takk for maten - en anekdote


Prost Christie hadde engang vertinnen til bords i et selskap, men sendte en lapp til stortingsmann Henrik Ameln om ikke han kunne takke for maten. Det gjorde Ameln på knappest mulige måte. Han sa "Takk for mat i Christie´navn, Ameln".

Ingen kommentarer: