onsdag 20. august 2008

Åndelig sunn


"Freud sa en gang i senere år:

- Jeg har menneskeheten til pasient.

Denne utviklingen er gått så langt at yngre dybdepsykologer for ramme alvor stiller det spørsmål:
- Hvor finner vi egentlig i vår kulturkrets det sunne menneske?
Spørsmålet kan virke frekt. Men svaret – tror jeg da – gir seg egentlig av seg selv, hvis vi stiller spørsmålet litt mere detaljert. Først blir det da nødvendig å definere hva vi mener med ”åndelig sunn”.
Skal det uttrykket virkelig bety det som ordene sier, så må jo kravet bli:

Et menneske som ikke, av angst eller forfengelighet, skjuler vesentlige ting for seg selv; som ikke har noen ervervede psykiske eller psykofysiske defekter, ingen fikse idéer, ingen tvangsforestillinger, ingen hemmelige skjevheter, lammelser, skadelige hemninger eller fortrengninger, ingen avgjørende skade på livsdyktigheten og evnen til livsglede. Og så videre.

Ærlig talt – kjenner noen av oss et slikt menneske? Mange kjenner vi hvert fall ikke".Fra "Dybdepsykologi og diktning" - foredrag i Sverige 1944 av Sigurd Hoel.

Ingen kommentarer: